Eid

Imām Ja’far ibn Muhammad al-Sādiq (عليه السلام) ne farmaya: “Din me Sadqah dena Gunaho ko is tarah khatm kar deta hai jaise pani me namak khatm ho jata hai, Raat me diya gaya sadqa Allāh ke gusse to thanda kar deta hai .” [Reference: Sawaabul A’amaal , Page 189] (Salwat)

Leave a Reply

Your email address will not be published.